» Kasacja pojazdów

Kontakt

 • PHU U KONESERA
  DASZYŃSKIEGO 16G
  58-533 MYSŁAKOWICE

  NIP: 922-203-79-65
 • E-mail:poczta@ukonesera.pl
 • Telefon500403803
  885775445
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Kasacja pojazdów

KASACJA POJAZDÓW

BEZPŁATNA URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Jeżeli posiadasz uszkodzony samochód i pragniesz się go pozbyć – skontaktuj się z nami. Prześlij nam swoją ofertę wypełniając formularz zgłoszeniowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Nasza firma prowadzi działalność w zakresie urzędowego złomowania pojazdów. Jesteśmy licencjonowanym przedsiębiorstwem stacji demontaż pojazdów w województwie dolnośląskim zarejestrowanym pod numerem SD 41.

Proponujemy usługi kasacji pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawa o recyklingu pojazdów (Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202)
Pamiętaj, że jedynie stacje demontażu są uprawnione do przeprowadzania w/w procedury (Art.5)

Właściciel pojazdu jest zobowiązany przekazać pojazd wycofany z eksploatacji do stacji demontażu (Art. 18)

Wykaz dokumentów wymaganych przy złomowaniu pojazdu:

1. Dowód osobisty właściciela pojazdu.
1a. W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie.
1b. Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.
2. Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli była wydana.
2a. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.


WARUNKI ZŁOMOWANIA

W myśl Art. 24 bezpłatnie złomujemy pojazdywystawiamy zaświadczenia o demontażuunieważniamy dowody rejestracyjnekarty pojazdów oraz tablice rejestracyjne.
Podczas gdy pojazd stanowi wartość jako źródło pozyskania części zamiennych skupujemy w/w według wyceny indywidualnej.
Zawsze gwarantujemy przetransportowanie pojazdu do stacji demontażu. Samochody po wypadku uznawane są za kompletne i również podlegają naszemu transportowi.
Transport z terenu miasta Jelenia Góra, oraz terenu sięgającego byłe województwo jeleniogórskie oferujemy bezpłatnie.

Pojazdy początkowo przybyłe do naszej stacji demontażu w całości umiejscowione są na placu składowym. Następnym etapem jest całkowity demontaż, który odbywa się w hali demontażowej. Następuje tam demontaż akumulatora i osuszenie samochodu z płynów eksploatacyjnych – osuszane metodą opadową. Kolejnym etapem demontażu samochodu jest modułowe odzyskanie poszczególnych elementów nadających się do powtórnego wykorzystania. Pozyskane w ten sposób części zamienne trafiają do naszego magazynu, a następnie umieszczane są w bazie danych naszego sklepu internetowego z częściami nowymi i używanymi.
Części pozostałe po wyżej wymienionych etapach, które uznane zostały jako nieprzydatne ze względu na zły stan techniczny trafiają na stanowiska gdzie następuje oddzielenie poszczególnych elementów od nadwozia takich jak silnik, opony, gumy, plastiki i inne elementy pojazdu.
Wszystkie elementy są sortowane według typu. Oleje, smary, akumulatory i inne płyny eksploatacyjne do specjalistycznego zakładu recyklingu. Wszystkie współpracujące zakłady z firmą posiadają stosowne zezwolenia na przetwarzanie, transport, recykling. Bezpłatne Złomowanie Pojazdów Samochodowych. Kompletne silniki rozbierane zostają na elementy pierwsze, z których odzyskuje się metale kolorowe, żeliwa, aluminium. Czyste nadwozie pojazdu zostaje zgniecione i załadowane do kontenera. Cały proces sortowania i odzyskiwania, czyli recyklingu, metali kolorowych i żelaznych trafiają do hut w celu ponownego ich wykorzystania.


PODSTAWY PRAWNE PRZY ZŁOMOWANIU

Dz.U. 2005 nr 62 poz. 554 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zmiana ustawy o recyklingu pojazdów.

Obowiązki Punktów Zbierania Pojazdów i Stacji Demontażu reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego pdf.

Recykling w XXI wieku jest bardzo istotną dziedziną gospodarki globalnej oraz jednym z najistotniejszych zagadnień ochrony środowiska. Gospodarki światowe obecnie wytwarzają setki miliardów ton odpadów co wymusiło zmianę podejścia do zagadnienia odpadów poprzemysłowych. W dzisiejszych czasach nie możemy ograniczyć się tylko i wyłącznie do składowania i utylizacji. Dbałość o środowisko naturalne wymusza na nas oszczędność zasobów naturalnych naszej planety i właśnie dlatego wdrażamy skomplikowane procedury odzysku materiałów nadających się do ponownego wykorzystania ich w przemyśle.
Nasze przedsiębiorstwo uprawnione jest zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do wystawiania dokumentów umożliwiających legalne i bezproblemowe wycofanie pojazdu z rejestru.
Musimy zdawać sobie sprawę, iz pozostawiony pojazd w stanie kompletnym stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska. Zagrożenie spowodowane dzikim składowaniem pojazdów niepoddanych recyklingowi jest problemem dla środowiska naturalnego, ponieważ samochód zawiera oleje, płyny, kwasy, elektronikę, szkło, tworzywa sztuczne i inne substancje szkodliwe. Dysponując kwalifikacjami i możliwościami technicznymi zapewniamy zgodne z prawem ochrony środowiska postępowanie z odpadami. Współpracujemy z wieloma wysoko wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, których profilem jest przetwarzanie materiałów odpadowych oraz utylizacja substancji szkodliwych dla środowiska.
Wspólnota Europejska przewiduje, że od 2006 roku na wysypiska śmieci nie powinno trafić więcej niż 15% masy wyprodukowanego pojazdu mechanicznego. Po roku 2015 maksymalny wskaźnik masy ma nie przekraczać 5%. Reszta materiałów pochodzących z samochodów powinna zostać poddana procesowi recyklingu pod kątem ich ponownego użycia.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl